Ernsts Express AB – Det gröna åkeriet

TRANSPORTLEDNING

Anna Matsson
Fjärr/Transportadmin
Christian Jörgensen
Christian Jörgensen
Sjöcontainertrafik Mälardalen
magnus
Magnus Rosenblom
Lastväxlare/Sjöcontainer Mälardalen
Göran Forsberg
Göran Forsberg
Platschef CEAB/Boliden Garpenberg

ADMINISTRATION

Angela Johansson
Angela Johansson
Fakturering/Administration (CEAB)
Linnéa Lundberg
Växel/Fakturering/Administration (Ernsts Express)
Linda Lygdman
Linda Lygdman
Växel/Fakturering/Administration (Ernsts Express)