Ernsts Express AB – Det gröna åkeriet

Det Gröna åkeriet

Ernsts Express är i det närmaste helt fossilfritt. Våra 80-tal bilar drivs av biodrivmedel som RME, HVO och ED95 Ernsts Express startade omställningen till fossilfria transporter för ett drygt decennium sedan.

Ernsts Express är helt fossilfritt och har ett 80-tal bilar som enbart går på bio- och HVO-diesel

Ernsts Express ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav, företagets tillgängliga resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden klimatsmarta och trafiksäkra tjänster och leveranser av hög kvalitet.

Varje tjänst/leverans ska leda till en rekommendation för kommande affärer. Vi ska ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt, förebygga föroreningar och arbeta för att uppnå våra kvalitets- och miljömål.

Klicka på knappen för att se vårt certifikat